Om Artisan

Foto: Gisle Bjørneby

Artisans oppgave er å legge til rette for gode prosesser i produksjon av scenekunst. Gjennom god planlegging og tett samarbeid med alle kunstneriske og tekniske innvolverte i hele livssyklusen til et prosjekt skal vi bidra til å omsette kunstneriske ideer og visjoner til god scenekunst.

“An artisan (from Italian: artigiano) is (…) a person engaged in or occupied by the practice of a craft, who may through experience and talent reach the expressive levels of an art in their work and what they create.”