Velkommen til Artisan Teater

Hei, og velkommen til Plym Produksjoner og Artisan Teater! Nettsiden er, som du ser, langt fra ferdig. Nye nettsider vil bli lansert i løpet av høsten. For øyeblikket jobber jeg med musikalen Billy Elliot som får premiere på Sandnes Kulturhus i 2018. Konflikten med Torstein Bjørklund skal på turné med DKS Finnmark i september, Min Pappas Porno med Odd Magnus Williamson spilles i flere omganger utover høsten, og både A Lady Called Sven og Det er sikkert og visst er tilgjengelig for turné våren 2018. Mer informasjon kommer med nye nettsider.

Vennlig som vanlig,

Kjetil

Hi, and welcome to Plym Productions and Artisan Theatre. Our website is, as you can see, under development. New website will be launched later in the autumn. I am currently busy working on Billy Elliot – the musical opening at Sandnes Kulturhus in 2018. Konflikten with Torstein Bjørklund is touring with DKS Finnmark in September, Min Pappas Porno with Odd Magnus Williamson is touring later in the autumn, and both A Lady Called Sven  and Det er sikkert og visst, our lovely childrens show telling the stories of Hans Christian Andersen, are available for touring spring 2018. More info to come with the new website.

Best regards,

Kjetil